Sponsorer

Vikebygd-filmen begynn å ta form!

Ynskjer du eller din bedrift å bidra økonomisk til Filmprosjektet i Vikebygd?

Vikebygd Grendeutval jobbar for at sponsormidlar skal utgjere minst 60% av dei totale kostnadane til filmen. Dette gjer at kvart enkelt bidrag er viktig for prosjektet. SØK-midlar vil dekkje dei resterande kostnadene.

Sponsorer av Vikebygd-filmen:

Vikebygd Grendeutval takker bedriftene som til no har gjeve eit økonomisk bidrag til filmprosjektet. Desse er som følgjer:

1. Bremnes Seashore AS www.seashore.no
2. Gangstø transport AS www.gangstotransport.no
3. Joker Vikebygd www.vikebygd.org/vikebygd-landhandel.htm
4. Gamlatunet Nedre Vik
5. Tonjer Media AS www.tonjer.no
6. Veastad Elektroservice
7. Plassabakeriet www.plassabakeriet.no
8. Rørlegger Haraldseid www.rorharaldseid.no
9. Ålreit Institutt www.alreit.no
10. Koltveit Maskin AS www.koltveit.no
11. T. Sandsgård Anlegg AS
12. Sundve It www.sundve.no
13. Dommersnes og Larsen AS www.bdl.no
14. TG Bygg www.tgbygg-as.no
15. Berge Sag www.bergesag.no
16. Ståle Jordal pukk og grus
17. Grannar www.grannar.no

Kvar enkelt sponsor får «bedriftsomtale» på nettsida vikebygd.no som no tel over 12.000 unike besøkjande årleg.

  • Fri bruk av filmen eller delar av filmen i samband med eigen firmapresentasjon.

Har du eller di bedrift ynskje om å støtte prosjektet?

Meld di interesse på post@vikebygd.no

Sjå utfyllande informasjon om prosjektet her: Prosjektomtale