Sponsorer

Vikebygd-filmen begynn å ta form!

Vindafjord kommune, SØK og 19 lokale verksemder støttar til no prosjektet økonomisk!

Vikebygd Grendeutval jobbar for at sponsormidlar skal utgjere minst 60% av dei totale kostnadane til filmen. Dette gjer at kvart enkelt bidrag er viktig for prosjektet. SØK-midlar vil dekkje dei resterande kostnadene.

Kvar enkelt sponsor får:

  • Alle sponsorar blir vist med firmanamn/logo på slutten av filmen.
  • Kvar enkelt sponsor får «bedriftsomtale» på nettsida www.vikebygd.no som no tel over 12.000 unike besøkjande årleg.
  • Fri bruk av filmen eller delar av filmen i samband med eigen firmapresentasjon.

Har du eller di bedrift ynskje om å støtte prosjektet?

Meld di interesse på post@vikebygd.no

Sjå utfyllande informasjon om prosjektet her: Prosjektomtale

Sponsorer av Vikebygd-filmen:

Vikebygd Grendeutval takker kommunen og verksemdene som til no har gjeve eit økonomisk bidrag til filmprosjektet. Desse er som følgjer:

1. Bremnes Seashore AS www.seashore.no
2. Gangstø transport AS www.gangstotransport.no
3. Joker Vikebygd www.vikebygd.org/vikebygd-landhandel.htm
4. Gamlatunet Nedre Vik
5. Tonjer Media AS www.tonjer.no
6. Veastad Elektroservice
7. Plassabakeriet www.plassabakeriet.no
8. Rørlegger Haraldseid www.rorharaldseid.no
9. Ålreit Institutt www.alreit.no
10. Koltveit Maskin AS www.koltveit.no
11. T. Sandsgård Anlegg AS
12. Sundve It www.sundve.no
13. Dommersnes og Larsen AS www.bdl.no
14. TG Bygg www.tgbygg-as.no
15. Berge Sag www.bergesag.no
16. Ståle Jordal pukk og grus
17. Grannar www.grannar.no
18. Ølen Betong www.olenbetong.no
19. Vindafjord Kommune www.vindafjord.kommune.no
20. Vikebygd Grendeutval www.vikebygd.no
21. Skånevik Ølen Kraftlag AS www.sok.no