Sponsorer

Sponsorer – Vikebygd-filmen

Vindafjord kommune, SØK og 19 lokale verksemder har støtta prosjektet økonomisk!

Vikebygd Grendeutval har jobba for at sponsormidlar skal utgjere minst 60% av dei totale kostnadane til filmen. Dette vart innfridd og kvart enkelt bidrag var viktig for prosjektet. SØK-midlar dekkjer dei resterande kostnadene.

Til sponsorer av Vikebygd-filmen:

Vikebygd Grendeutval takker kommunen og verksemdene som har gjeve eit økonomisk bidrag til filmprosjektet. Desse er som følgjer:

1. Bremnes Seashore AS www.seashore.no
2. Gangstø transport AS www.gangstotransport.no
3. Joker Vikebygd www.vikebygd.org/vikebygd-landhandel.htm
4. Gamlatunet Nedre Vik  
5. Tonjer Media AS www.tonjer.no
6. Veastad Elektroservice  
7. Plassabakeriet www.plassabakeriet.no
8. Rørlegger Haraldseid www.rorharaldseid.no
9. Ålreit Institutt www.alreit.no
10. Koltveit Maskin AS www.koltveit.no
11. T. Sandsgård Anlegg AS  
12. Sundve It www.sundve.no
13. Dommersnes og Larsen AS www.bdl.no
14. TG Bygg www.tgbygg-as.no
15. Berge Sag www.bergesag.no
16. Ståle Jordal pukk og grus  
17. Grannar www.grannar.no
18. Ølen Betong www.olenbetong.no
19. Vindafjord Kommune www.vindafjord.kommune.no
20. Vikebygd Grendeutval www.vikebygd.no
21. Skånevik Ølen Kraftlag AS www.sok.no