Historikk

Ill_Historikk

Foto: Telemark Flyselskap AS

Vikebygd, tidlegare kommune i Hordaland fylke, på begge sider av Ålfjorden i Sunnhordland, oppretta 1902 ved utskillelse frå Sveio. Kommunen blei i 1964 delt i to, Austre Vikebygd sogn (aust for Ålfjorden) ble lagt til Ølen kommune. Vestre Vikebygd sogn blei slått saman med Sveio og Valestrand, samt eit mindre område av Skjold kommune i Rogaland. Alt dette blei slått saman til storkommunen Sveio.
Vikebygd var 102 km2 og hadde 1049 innbyggjarar ved nedlegginga i 1964.

Austre Vikebygd blei i 2002 som ein del av Ølen kommune overført til Rogaland fylke, og høyrer fra og med 2006 til Vindafjord kommune.

 

Kjelde: Hentet fra https://snl.no/Vikebygd