Trimparken

Trimparken

UTANDØRS TRIMPARK

Nord-Rogaland sin første utandørs trimpark ligg i Vikebygd! Du finn den på «gamle skuletomta» – ved sida av ballbingen, barnehagen og skulen ( Kjem du frå Isvik mot Bjoa finn du den om lag 300 meter etter butikken/100 meter etter avkøyring til Naustvikvegen – på venstre side).
Bruksrettleiing finn du på dei ulike apparata.

Parken er open heile døgnet og heile året – for alle!

Velkommen til å ta den i bruk!

 

Temaansvarleg: Gunn Vikingstad