Eigedomar for sal

image

 

 

 

 

Fine tomter i nytt bustadfelt i Vikebygd. Tomtene er klausulfrie. Les meir!

  Areal:  Pris


Velkommen til å finne din «bit» i ein kommune og ei bygd som er fantastisk bra å bu i. Fjord, fjell, føretak som treng folk, gode oppvekstvilkår, full barnehagedekning og god skule er noko av det vi kan tilby.

Velkommen til Vikebygd!

 

Andre eigedomar for sal i Vikebygd:
Heilårs bustad
Fritidseigedomar
Andre tomter