Vik skule og barnehage

Bilete frå www.vindafjord.kommune.no

Vik skule, SFO og barnehage i Vikebygd er organisert som ei eining leia av rektor. Eininga ligg i sentrum av Vikebygd ca 34 km frå Ølen.

Vikebygd barnehage er ein kommunal barnehage i same eining som skulen, lokalisert i sentrum av Vikebygd, 34 km frå Ølen. Me flytta inn i nye lokale hausten 2008.

Barnehagen har to avdelingar: Knøttebu og Trollebu. Du finn meir informasjon i vår informasjonsfoldar.

Den administrative ressursen i barnehagen vert delt mellom rektor og pedagogisk leiar i barnehagen.

Vik Skule har 53 elevar i 1. – 7. årstrinn skuleåret 2017-2018.

Vik skule og barnehage ligg flott til med skog, sjø og fjell i nærområdet. Her er lavvo i skogen og me driv mykje med uteaktiviteter.

Kjelde: Vindafjord kommune