Vik skule og barnehage

Bilete frå www.vindafjord.kommune.no

Vik skule, SFO og barnehage i Vikebygd er organisert som ei eining leia av rektor. Eininga ligg i sentrum av Vikebygd ca 34 km frå Ølen.

Vikebygd barnehage er ein kommunal barnehage i same eining som skulen, lokalisert i sentrum av Vikebygd. Me flytta inn i nye lokale hausten 2008.

Kontakt

 

 

Vik Skule
 har 39 elevar i 1.- 7. årstrinn skuleåret 2019-2020

Vik skule og barnehage ligg flott til med skog, sjø og fjell i nærområdet. Her er lavvo i skogen og me driv mykje med uteaktiviteter. På uteområdet har me mellom anna ballbinge, treningsapparater og skogen.

Kontakt

 

 

Kontaktinformasjon

Anne Marte Waage Tveit
Einingsleiar
Vikebygd Skule og Barnehage
Vindafjord kommune
Telefon 53 65 57 30

 

Kjelde: Vindafjord kommune