Bygdahuset

Bygdahuset

Vikebygd Bygdahus er bygda si storstove. Det er eigd og vert drive av organisasjonane i bygda. Huset vert nytta til ulike aktivitetar, frå møter til treningar, klubbkveldar og selskap.

 

Bygget inneheld fylgjande rom:

  • Storsal/gymsal
  • Garderobar/dusjar
  • «Matsal»/møterom ( plass til 50-60 personar)
  • «Garderobe»/møterom ( plass til 15-20 personar)
  • «Klubbrom»
  • Kjøkken ( «storhusholdningskjøkken» )

 

Kontaktpersonar:

  • Utleige: Ramona Røring – tlf. 463 80 300
  • Anna: Gunn Vikingstad – tlf. 488 91 754
Temaansvarleg: Gunn Vikingstad