Bygdahuset

Bygdahuset

Vikebygd Bygdahus er bygda si storstove. Det er eigd og vert drive av organisasjonane i bygda. Huset vert nytta til ulike aktivitetar, frå møter til treningar, klubbkveldar og selskap.

Bygget inneheld fylgjande rom:

  • Storsal/gymsal
  • Garderobar/dusjar
  • «Matsal»/møterom ( plass til 50-60 personar)
  • «Garderobe»/møterom ( plass til 15-20 personar)
  • «Klubbrom»
  • Kjøkken ( «storhusholdningskjøkken» )

Kontaktpersonar:

  • Utleige: Hilde Fredriksen – tlf. 92660203
  • Anna: Lauritz Bjørnevik – tlf. 41633391
Temaansvarleg: Lauritz Bjørnevik