Vikebuen


Vikebuen
Org.nr.: 886 746 482
Mail:
post@vikebuen.no


Vikebuen sprang i sin tid ut fra det som het Norges kvinne- og familieforbund. Fortsatt er det en forening for damer i alle aldre, og hadde i 2015 rundet 10-år i sin nåværende form.

Vikebuen har tett rundt 80 medlemmer, og møtes på Bygdahuset kl 2000 den første torsdagen i måneden. Vanligvis treffes da mellom 20 og 30 medlemmer, alt ettersom hva som står på programmet. Det kan være alt fra lefsebaking og blomsterdekorasjoner til redesign og coaching. Fast del av programmet er åresalg og enkel servering.

I tillegg har Vikebuen arrangementer som St.Hansfeiring med bål og kafè på Bryggebakken, Julemesse på Bygdahuset, Strikkekafè på Gamlatunet og for tiden også 4 bingoer i året på Bygdahuset. Dette er «faste aktiviteter» for hele bygda, fastboende, hyttefolk og andre som er innom, og står i programmet som dere finner på www.vikebygd.org eller i vår facebook-gruppe som rett og slett heter Vikebuen.

Vikebuen skaffet til veie hjertestarter til bygda og arrangerer i den forbindelse også førstehjelpskurs og hjertestarterkurs med noen års mellomrom.

Vikebuen startet i 2012 kåringen av «Årets Vikebu». Her ber vi om forslag på kandidater, og offentliggjør valget på julemessa hvert år.

Utover dette så bidrar Vikebuen gjerne med det de kan om de blir spurt i forhold til dugnadsarbeid i bygda. Overskuddet fra våre aktiviteter går i stor grad tilbake til bygda i form av for eksempel bidrag til renhold av sanitæranlegg på bryggebakken, lekeapparater og graving på lekeplassen, og støtte til korpset og bygdahuset.

Nye medlemmer ønskes velkommen i Vikebuen. Medlemskontingenten er på kr 100,- og betales til Vikebuens kontornummer: 3240 16 57737.

Kontaktpersoner i styret:

Aud Jorunn Tordal –  916 03 260

Hanne Jorun Helgeland  –  900 23 066

Hilde Fredriksen  –  926 60 203

Anita Øvstedal  –  932 55 475

Laila Espeland  –  482 63 585

Anne Wenche Vik  –  464 65 891

Temaansvarleg: Styret i Vikebuen