KFUK/KFUM speidaren

Ill_SpeidarSpeidargruppa i Vikebygd tilhøyrer Haugaland krets av Norges KFUK/KFUM speidarar.
Dei har sitt eige hus midt i bygda, kalla Speidarloftet.

Mange born og ungdom i Vikebygd deltek i den aktive speidargruppa der aktiviteten er delt inn i:

STOR-SPEIDAREN 11-16 år (frå og med 6. klasse)
Dei har troppsmøta på Speidarloftet torsdager frå kl. 18:00-19:30

 

SMÅ-SPEIDAREN 8-10 år
Dei har innemøta på Speidarloftet torsdager frå kl. 17:00-18:00 eller utemøte frå 17:00 – 18:30.

Speidarane har fleire kanoar og nyttar mykje tid til uteaktivitetar, turar og leirar.

Kontaktpersonar / leiarar ser du her

Speidarane har si eiga web-side: https://vikebygdspeidar.no/

Temaansvarlig: Steinar Skartland