Vikebygd idrettslag


Vikebygd Idrettslag
 er eit fleirdrettslag i Vikebygd i Vindafjord kommune. Idrettslaget vart stifta i 1969, og har eige klubbhus og idrettsanlegg ved Bygdahuset på Veastadheia. Idrettslaget er tilslutta Norges Idrettsforbund (NIF) og Rogaland Idrettskrets. Idrettsanlegget består av ein 100x60m grasbane og 350m løpebane. Klubbhuset har toalett, lagerrom, møterom og minikjøken/kiosk.

Idrettslaget er og aksjeeigar i Kjekt i Vik Hallen AS som vart bygd i 2015. Dette er ein uisolert hall med kunstgrasbane, som vert brukt til treningar heile året. Hallen brukes i h.h.t. oppsette treningstider, men er open for alle.

Idrettslaget drives av eit styre på 5 personar, 1 vara og 1 representant frå både fotballgruppa og o-gruppa.

Idrettslaget arrangerer ein årleg aktivitetsdag for heile familien. Dette har vist seg som ein svært populær utandørsdag kor aktivitetar for heile familien står på agendaen. Her kan ein prøve seg i springing, sykling, fotball ferdigheter, pil og bue, orientering, lengde, triathlon og kule.

Kontakt idrettslaget på:  idrettslaget@vikebygd.net

 

Undergrupper:
Per i dag er det 2 aktive undergrupper i idrettslaget, fotballgruppa og orienteringsgruppa, og per 1.1.2017 var medlemstala som følgjer;

Orienteringsgruppa: 22 medlemmer
Fotballgruppa: 105 medlemmer
Ikkje tilknytta noko gruppe (dvs. barneidrett, badminton, volleyball eller støttemedlem): 46 medlemer

Totalt: 173 medlemmer

Fotballgruppa sørger for lag, treningar og ”Vikeputten”, en minicup som arrangeres i april. Målgruppa i Vikeputten er barn i alderen 6-12 år. Fotballgruppa er tilslutta Norges Fotballforbund Rogaland (NFF)

Orienteringsgruppa er aktive i treningar og løp og deltar langt utanfor Vikebygds lokale grenser. Dei arrangerer årleg ”Vikesprinten”, Tur-orientering, bedrifts-oløp og er med i ”Grannekarusellen”. Dei jobber og med oppdatering av eksisterande kart for bruk i orienteringssamanheng. O-gruppa er tilslutta Rogaland Orienteringskrets (RO).

I tillegg til dette fins det grupper som held på med allidrett for barn, volleyball og badminton.

 

Historie
Vikebygd idrettslag vart stifta i 1969 og vart medlem i Norges Idrettsforbund i november 1969. Den første leiaren var Karl Tindeland. Emblemet er teikna av Per Vik.

Baneanlegget sto ferdig i 1975. Der er grasbane, løpebane, plass for lengdehopp og kulekast. Initiativtakar og eldsjel bak dette anlegget var Karl Tindeland. Laget hadde då 44 medlemer.

Orienteringsgruppa blei starta i 1985. Før den tid sprang folk for Bjoa IL.

Klubbhuset sto ferdig i 2008 og Kjekt i Vik Hallen vart opna i oktober 2015.

Idrettslaget var tidlegare arrangør av det årlege trimløpet «Kvamsåsen Rundt», eit 11 km langt terreng- og asfaltløp, med deltakarar frå heile Haugalandet.

Bildet viser trening i hallen frå 2016 og er henta frå vikebygd.org


Etter at ”Kvamsåsen Rundt”- løpet forsvann vart det i nyare tid erstattet av aktivitetsdag for heile familien. Dette har vist seg som en svært populær utandørsdag kor aktivitetar for heile familien står på agendaen. Her kan ein prøve seg i springing, sykling, fotball ferdigheter, pil og bue, orientering, lengde, triathlon og kule.

(Bildet er henta frå vikebygd.org)

 

 

Temaansvarleg: Styret i Vikebygd Idrettslag