Motorbåtforeningen

Ill_Båthavn

Foto: vikebygd.org

Vikebygd har eigen motorbåtforening som blei stifta i 1968 og som no har over hundre medlemmer. Båtforeningen har stadig planar om utvidingar og forbedringar for å gjer forholda betre og tryggare for medlemmene, samt å få båtplass til feire medlemmer.
I tillegg til alle bryggearealene, med steinmolo som skjermar mot vér og vind, har heile området rundt båthavna blitt rusta opp. Båthavna har ei triveleg gjestebrygge der ein og kan få kjøpt diesel. I båtforeningens klubbhus er det gjort i stand gode forhold med både toalett- og dusjmuligheter for dei som nyttar gjestebryggeområdet. Her kan ein både komma med båt å legga te kai eller ein kan stille seg opp med bubil/campingvogn og nyta nærheiten til sjøen. Badestranda ligg rett på sida av gjestebrygga der du også finn ei flott grillhytte til fri bruk for dei besøkande.

Dersom du treng å vedlikehalda båten kan du koma te Vikebygd å leiga båtforeningens eigen slipp som er sertifisert og godkjend for båtar opptil 40 fot.
Har du båten med deg på hengar kan du nytta plassen der det er gjort i stand for å rygga båten rett ut i sjøen.

Velkommen til eit triveleg opphald i havna!

For utfyllande informasjon: vikebygd-motorbaatforening.no

Temaansvarleg: Roald Årvik