Lag og foreninger

HIll_Lag_foreningerer finn du ein oversikt over dei fleste lag og foreninger som finnest i Vikebygd. Det er høg aktivitet i dei ulike foreningane og det er ei god dugnadsånd i bygda. Alle som kan og har anledning stiller opp når det trengs. I fellesskap skaffar ein til veie alt nødvendig utstyr det er behov for og kvar enkelt gjer det dei kan bidra med.

Følgjande foreningar er omtala her:

Motorbåtforeningen

Grendautvalet

Idrettslaget

Soknerådet

KFUM/KFUK Speidaren

Musikkorpset

Vikebuen

 

Ynskjer du å bli medlem i ein eller fleire av foreningane er det berre å ta kontakt!

Temaansvarleg: Stein Andor Sundve