Kontakt Vikebygd Grendeutval her

Her kan du enkelt ta kontakt med Vikebygd Grendeutval, du kan kome med forslag eller tips og idéar om sakar som Grendeutvalet kan vurdera å ta vidare med rett instans.

Ikkje nøl med å ta kontakt. Grendeutvalet vil ta opp di sak på neste Grendeutvalsmøte.

    Alternativt kan du nytta Grendeutvalets e-post adresse: post@vikebygd.no