Kontakt Vikebygd Grendautval her

Ill_email

Her kan du enkelt ta kontakt med Vikebygd Grendautval, du kan kome med forslag eller tips og idéar om sakar som Grendautvalet kan vurdera å ta vidare med rett instans.

Ikkje nøl med å ta kontakt. Grendautvalet vil ta opp di sak på neste Grendautvalsmøte.

 

 

Alternativt kan du nytta Grendautvalets e-post adresse: post@vikebygd.no