Info frå Grendeutvalet


Velkomen til Grendeutvalets eigen informasjonsside

Her finn du utfyllande informasjon om sakene som Grendautvalet til ei kvar tid arbeiar med.
Alle referata frå møtene, samt anna relevant informasjon, blir fortløpande lagt ut her.

REFERAT 2018
REFERAT 2017
08.11.18 – 6. Utvalsmøte
27.08.18 – 5. Utvalsmøte
22.05.18 – 4. Utvalsmøte
09.04.18 – 3. Utvalsmøte
12.03.18 – 2. Utvalsmøte
22.01.18 – 1. Utvalsmøte
04.01.18 – Årsmøte
27.11.17 – 5. Utvalsmøte
25.10.17 – 4. Utvalsmøte

31.08.17 – 3. Utvalsmøte
26.04.17 – 2. Utvalsmøte
18.01.17 – 1. Utvalsmøte
05.01.17 – Årsmøte

Angåande tildeling av økonomiske midlar frå Skånevik og Ølen kraftlag (SØK)

Følg tildelingsprosessen her: