Info frå Grendeutvalet


Velkomen til Grendeutvalets eigen informasjonsside

Her finn du utfyllande informasjon om sakene som Grendautvalet til ei kvar tid arbeiar med.
Alle referata frå møtene, samt anna relevant informasjon, blir fortløpande lagt ut her.

REFERAT 2020 REFERAT 2019 REFERAT 2018
27.10.20 – 3. Utvalsmøte
24.08.20 – 2. Utvalsmøte
09.03.20 – 1. Utvalsmøte
Årsmelding 2019
13.02.20 – Årsmøte
30.01.20 – 4. Utvalsmøte
18.09.19 – 3. Utvalsmøte
23.05.19 – 2. Utvalsmøte
14.03.19 – 1. Utvalsmøte
14.02.19 – Årsmøte
03.01.19 – 7. Utvalsmøte
08.11.18 – 6. Utvalsmøte
27.08.18 – 5. Utvalsmøte
22.05.18 – 4. Utvalsmøte
09.04.18 – 3. Utvalsmøte
12.03.18 – 2. Utvalsmøte
22.01.18 – 1. Utvalsmøte
04.01.18 – Årsmøte
REFERAT 2017
27.11.17 – 5. Utvalsmøte
25.10.17 – 4. Utvalsmøte

31.08.17 – 3. Utvalsmøte
26.04.17 – 2. Utvalsmøte
18.01.17 – 1. Utvalsmøte
05.01.17 – Årsmøte

Vedtekter for Vikebygd Grendeutval

_________________________________________________________________________________________

Angåande tildeling av økonomiske midlar frå Skånevik og Ølen kraftlag (SØK)

Følg tildelingsprosessen her: