Info frå Grendautvalet

 

Velkomen til Grendautvalets eigen informasjonsside

Her finn du utfyllande informasjon om sakene som Grendautvalet til ei kvar tid arbeiar med.
Alle referata frå møtene, samt anna relevant informasjon, blir fortløpande lagt ut her.

 

 

REFERAT 2017

26.04.17 – 2. Utvalgsmøte
18.01.17 – 1. Utvalgsmøte
05.01.17 – Årsmøte