Utleige til Kværner

Har du eit utleigeobjekt i Vikebygd eller omegn?
I samband med prosjektet på Dommersnes ynskjer Kværner ein liste over aktuelle utleigeobjekt i Vikebygd eller omegn for nokon av sine tilsette.

Har du noko som passer til dette?


Det er gjort ein avtale med Kværner om at Vikebygd Grendeutval tek oppgåva med å formidle kontakt mellom kvar enkelt privat utleigar og Kværner. Send ein melding til post@vikebygd.no så blir ditt utleieobjekt videresendt til riktig kontaktperson. Skriv ein kort tekst om ditt utleieobjekt og legg med nokon bilete om du har det.
Kværner vil ta kontakt med kvar og ein som har aktuelle utleigeobjekt.
I denne saka er Vikebygd Grendeutval kun eit administrativt mellomledd som ikkje har noko direkte tilknytning til sakshandsaminga.
Spørsmål rettast til post@vikebygd.no og dette vart send vidare til Kværner omgående.