Dommersnes 2020 – 2022

Kort om prosjektet 2020-2022 (Avslutta prosjekt)

Dommersnes – kun ein del av prosjektet
Kontrakten som Kværner signerte med Equinor i oktober 2019 omfatter byggingen av 11 flytende betongskrog til vindmølleturbiner. Oppdraget inkluderer prosjektering, anskaffelse og konstruksjon av betongskrogene. I tillegg er marine operasjoner en del av Kværners oppdrag. Dette inkluderer prosjektledelse, prosjektering, ledelse av anleggene for sammenstilling av komponentene til hver enhet, installasjon av forankringssystem, utslep samt installasjon av vindturbinplattformene på feltet. De marine operasjonene vil bli gjennomført som en underleveranse til hovedkontrakten, utført i 50/50 partnerskap mellom Kværner og DOF Subsea.

Første fase av byggingen av betongskrogene skal gjennomføres ved Kværners verft på Stord. Bunnseksjonene vil deretter bli fraktet til Dommersnes for videre glidestøp og mekanisk utrustning. Siste fase før transport offshore skjer i Gulen, hvor vindturbinene vil bli installert på toppen av betongskrogene.

Prosjektet har en kontraktsverdi på 1,5 milliarder og vil innebære rundt 250 årsverk for Kværner-ansatte. Inkludert ytterligere ringvirkninger for blant annet leverandører og offentlige sektor, vil prosjektet totalt gi rundt 800 årsverk.

Kort om endring Kværner – Aker Solutions
Sommeren 2020 annonserte Kværner og Aker Solutions en intensjon om å fusjonere selskapene, og ble et selskap i november samme år. Det nye selskapet har satt seg ambisiøse mål om å bidra til lavkarbon-produksjon på norsk sokkel og være en bidragsyter til energiomstillingen i samfunnet. Nye Aker Solutions har som ambisjon at selskapet allerede i løpet av 2025 skal ha én tredel av omsetningen innenfor fornybart, og i løpet av 2030 er målet at andelen skal utgjøre hele to tredeler av selskapets omsetning. For å nå dette målet er prosjekter som Hywind Tampen av stor betydning.

Kilde: Utklipp frå akersolutions.com