Vil du flytta heim til Vikebygd?

Hei.

Vi trenger deres hjelp i forbindelse med en undersøkelse om hva som skal til for å få utflytta Vindafjordinger til å flytte hjem igjen. 

Vi har allerede kontaktet over 200 personer mellom 20-35 år. Fått noe respons, men ønsker selvsagt mange flere tilbemeldinger.

Kan hvert enket grendelag oppfordre (på hjemmeside, plakater…hvor som helst) fraflyttet ungdom om svare på følgende undersøkelse (link under)?

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fQ2xwTT0oUG35KVhgOVl-hxvHVPZJY5FigE6vsyWAwJUM05LVlZQUVg1T0tDMEZQSEszS0w5VjIyNi4u&fbclid=IwAR3z-i-HPhoJgweM7AAzYVExQl7paSkD0zOO52QlKbf2UVyrHfB190RS1EE
Fill | Vil du flytta heim til Vindafjord? Me vil gjerne høyra kva som er viktig for at du skal flytta heim att til Vindafjord, eller kva det er som stansar deg frå dette. NB! Me gjer merksam på at me vil koma til å nytta informasjonen i denne undersøkinga til å vidare utvikling av prosjektet.  Ved å fylla ut dette skjema stiller du deg også disponibel til å bli kontakta av oss i forlenginga av prosjektet.  Me vil gjerne ha kontakt med deg som:  – er fødd/oppvaksen i Vindafjord – er mellom 20 og 35 år – bur utanfor Vindafjord/Etne i dag Fyll ut skjema under – dine meiningar om dette er veldig viktige for oss!forms.office.com

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen,

Morten Helland

Medvind Næringshage

T 45865508