Hovedside

Vikebygd Grendeutval har fått tildelt SØK-midlar for 2021

Vikebygd Grendeutval (VGU) har igjen fått tildelt midlar frå SØK STIFTINGA for utdeling til gode formål i Vikebygd. Det er no mogeleg å søkje om midlar til gode prosjekt og aktivitetar.

For 2021 har me fått tildelt 90.000 kr.
Dette er 5. gongen VGU får gleda av å dele ut slike midlar. Tildelinga desse åra har vore slik:

2017 – kr. 100.000,-

2018 – kr. 72.000,-

2019 – kr. 90.000,-

2020 – kr. 90.000,-

2021 – kr. 90.000,-


VGU håpar at mange nyttar moglegheiten til å søkje støtte til gode prosjekt og aktivitetar i Vikebygd.

Les meir om kriterier frå VGU som er sett for å kunne søkje og retningslinjene frå SØK STIFTINGA.

Søknadsfristen er sett til 15. mars 2022.


Sjå prosjekt som fekk deldelt midlar for 2020 her.

Årsmøte avholdt

VIKEBYGD GRENDEUTVAL
Litlesalen på Bygdahuset
Torsdag 17. februar 2022 kl. 19:00
Sjå årsmeldinga her ->>

______________________________________________________________________________________________________

Hywind Tampen – Flytende havvind

Hywind Tampen blir verdens første flytende vindpark som driver offshore olje- og gassplattformer. Les meir her ->

______________________________________________________________________________________________________

Vikebygd-filmen – Ålfjordens Perle: Lik og del vidare…

Vikebygd-filmen.

Les meir og sjå filmen her ->

Sjekk ut dei flotte turløypene i VIKEBYGD!

_______________________________________________________________________________________________________

Nyheitene frå Vikebygd finn du på vikebygd.org


Om du ønskjer å sjå nyheiter frå Vikebygd må du besøkje nettstaden vikebygd.org.
Det er ei lokal nettside med informasjon om alt som skjer i bygda og vart jevnleg oppdatert. Der finn du informasjon om alt som skal skje og omtale av alt som har vore avholdt.

Gå til vikebygd.org

________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Bli med å bygg opp nettstaden vikebygd.no

Ill-nettside


Vikebygd Grendautval har beslutta at det skal utviklast ein nettstad med faktainformasjon, lokalt for Vikebygd, under domenenavnet vikebygd.no

Nettstaden vikebygd.no skal vere ein naturleg stad å finne faktainformasjon om Vikebygd og kva bygda har å by på. Dette kan vere omtale av aktivitetar, fritidstilbod, fakta om bygda, oversikt over turløyper, foreningsarbeid, kulturtilbod, omtale lokale næringslivsbedriftar og liknande.

Enten du er fastbuande, har hytte, er på besøk eller du ynskjer å bu her, skal du finne noko av interesse.

Me treng alltid hjelp til å utvikle nettstaden vidare. Les meir her!

____________________________________________________________________________________________________

Mange flotte turløyper i og rundt Vikefjellene

Godt merkede stier...
Godt merkede stier…

I området, i og rundt Vikebygd, finnest det mange flotte turløyper. Enten du er godt trent eller du er meir på et mosjonsnivå, vil du alltid finna turløyper som passar dine ynskjer. Turløypene er godt merka og tilrettelagt for alle som ynskjer ein flott tur i friluft. Dei fleste turløypene er og å finna på www.ut.no, der dei er godt beskrevne og merka på interaktive kart.

Sjå link til alle dei lokale turane i Vikebygd, klikk her!
_____________________________________________________________________________________________________