Hovedside

Sjekk ut dei flotte turløypene i VIKEBYGD!

_______________________________________________________________________

SØK-midlar for 2018 er no tildelt 7 prosjekt i Vikebygd

Vikebygd Grendeutval (VGU) har igjen fått ansvaret for å fordela SØK-midlar til beste for bygda. For 2018 blei Vikebygd tildelt totalt kr 72.000,-. Dette er kr 28.000,- mindre enn i 2017.

15. mars 2019 gjekk fristen ut for å søkje SØK-midlar for 2018.

No er pengane tildelt til 7 ulike prosjekt/aktivitetar i Vikebygd.

Sjå liste over dei tildelte prosjekta her ->

For spørsmål eller kommentarar kan ein kontakta Vikebygd Grendeutval på e-post: post@vikebygd.no

_______________________________________________________________________

Nyheitene frå Vikebygd finn du på vikebygd.org


Om du ønskjer å sjå nyheiter frå Vikebygd må du besøkje nettstaden vikebygd.org.
Det er ei lokal nettside med informasjon om alt som skjer i bygda og vart jevnleg oppdatert. Der finn du informasjon om alt som skal skje og omtale av alt som har vore avholdt.

Gå til vikebygd.org

_______________________________________________________________________

Vikebygd-filmen begynn å ta form!

Ynskjer du eller di bedrift å bidra økonomisk til Filmprosjektet i Vikebygd?

Les meir ->

_______________________________________________________________________

Nyoppretta «Film-gruppe»

Gjeld VGU prosjektet «Vikebygd i bilde!»

For kort tid tilbake blei Vikebygd Grendeutval kontakta av Laila Øvstedal Espeland m/fleire som hadde ynskje om å danna ei gruppe som kunne jobbe vidare med film-prosjektet som er starta. Dette satt VGU stor pris på. Film-gruppa skal være pådrivar og sikre at film-prosjektet vart gjennomført innanfor dei forutsetningar og rammer som vart gitt.

Les meir ->

_______________________________________________________________________

VIKEBYGD for alle!

Ein gong Vikebygd, alltid Vikebygd!

Finn fleire objekt her ->

_______________________________________________________________________

Les meir her >

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Bli med å bygg opp nettstaden vikebygd.no

Ill-nettside
Vikebygd Grendautval har beslutta at det skal utviklast ein nettstad med faktainformasjon, lokalt for Vikebygd, under domenenavnet vikebygd.no

Nettstaden vikebygd.no skal vere ein naturleg stad å finne faktainformasjon om Vikebygd og kva bygda har å by på. Dette kan vere omtale av aktivitetar, fritidstilbod, fakta om bygda, oversikt over turløyper, foreningsarbeid, kulturtilbod, omtale lokale næringslivsbedriftar og liknande.

Enten du er fastbuande, har hytte, er på besøk eller du ynskjer å bu her, skal du finne noko av interesse.

Me treng alltid hjelp til å utvikle nettstaden vidare. Les meir her!

_______________________________________________________________________

Mange flotte turløyper i og rundt Vikefjellene

Godt merkede stier...

Godt merkede stier…

I området, i og rundt Vikebygd, finnest det mange flotte turløyper. Enten du er godt trent eller du er meir på et mosjonsnivå, vil du alltid finna turløyper som passar dine ynskjer. Turløypene er godt merka og tilrettelagt for alle som ynskjer ein flott tur i friluft. Dei fleste turløypene er og å finna på www.ut.no, der dei er godt beskrevne og merka på interaktive kart.

Sjå link til alle dei lokale turane i Vikebygd, klikk her!

_______________________________________________________________________